zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Strona g??wna Gmina Słupca

Dokumenty

Zapraszamy do pobrania wybranych dokumentów udostepnionych przez naszą szkołę. Dokumenty są przygotowane do pobrania w formacie PDF. Do przeglądania tego typu plików potrzebny jest program Acrobat Reader, który mozna pobrać z tego miejsca

Dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły w roku 2016 - 2017
Statut szkoły
Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2016 - 2017
Program wychowawczy szkoły na lata 2013 - 2018
Cele programu wychowawczego szkoły
Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym - 2016 - 2017
Szkolny wykaz programów nauczania 2016 - 2017
Kalendarz organizacji roku szkolnego 2016 - 2017
Kalendarz dni wolnych, świąt i wywiadówek 2016 - 2017
Instrukcja pierwszego logowania do dziennika UONET+
Dyżury konsultacyjne nauczycieli 2016 - 2017
Ulice należące do obwodu szkoły
Procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia
PZU - ubezpieczenie
Rekrutacja w roku szkolnym 2016 - 2017
Rekrutacja 2016 - 2017 informacje
Wniosek o kontynuację nauki w klasie I i II
Wzory oświadczeń rodziców
Załącznik nr 1 - wniosek dziecka spoza obwodu
Załącznik nr 2 - zgłoszenie dziecka z obwodu
Załącznik nr 3 - deklaracja rodzica opiekuna

...

...

Dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły w roku 2015 - 2016
Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2015 - 2016
Program wychowawczy szkoły na lata 2013 - 2018
Tabela do programu wychowawczego szkoły
Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym - 2015 - 2016
Szkolny wykaz programów nauczania 2015 - 2016
Kalendarz organizacji roku szkolnego 2015 - 2016
Kalendarz dni wolnych, świąt i wywiadówek 2015 - 2016
Instrukcja logowania do dziennika UONET+
Dokumenty związane z wyprawką, rekrutacją i odroczeniem
Dyżury konsultacyjne nauczycieli 2015 - 2016
Co należy zakupić uczniowi klasy I w 2015 - 2016
Ulice należace do obwodu szkoły
Staut szkoły
Rekrutacja w roku szkolnym 2016 - 2017
Rekrutacja 2016 - 2017 informacje
Wniosek o kontynuację nauki w klasie I i II
Wzory oświadczeń rodziców
Załącznik nr 1 - wniosek dziecka spoza obwodu
Załącznik nr 2 - zgłoszenie dziecka z obwodu
Załącznik nr 3 - deklaracja rodzica opiekuna

...

...

Dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły w roku 2014 - 2015
Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2014 - 2015
Program wychowawczy szkoły na lata 2013 - 2018
Tabela do programu wychowawczego szkoły
Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym - 2014 - 2015
Szkolny wykaz programów nauczania 2014 - 2015
Kalendarz organizacji roku szkolnego 2014 - 2015
Kalendarz dni wolnych, świąt i wywiadówek 2014 - 2015
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydakt. w roku szkolnym 2014-2015
Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2014 - 2015
Instrukcja logowania do dziennika UONET+

...

...

Dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły w roku 2013 - 2014
Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2013 - 2014
Program wychowawczy szkoły na lata 2013 - 2018
Tabela do programu wychowawczego szkoły
Koncepcja pracy szkoły w roku szkolnym 2013 - 2014
Wewnątrzszkolny system oceniania w SP3 stan na 04.12.2013r.
Program profilaktyki
Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym - 2013 - 2014
Szkolny wykaz programów nauczania 2013 - 2014
Kalendarz organizacji roku szkolnego 2013 - 2014
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydakt. w roku szkolnym 2013-2014
Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2013 - 2014
Zasady rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 3
Wniosek o zgłoszenie dziecka
Prawa rodziców - informacja ze strony MEN
Instrukcja logowania do dziennika UONET+

...

...

Harmonogram działań ze sprawdzianem szóstoklasisty 2013 - 2014
Adresy stron informujących o sprawdzianie szóstoklasisty
Harmonogram działań związanych ze sprawdzianem
Informacje o sprawdzianie
Procedury sprawdzianu
Standardy wymagań
Warunki i formy przeprowadzenia sprawdzianu

...

...

Informacje o zmianach w sprawdzianie szóstoklasisty od 2015r.
Pełna informacja CKE o sprawdzianie szóstoklasisty w 2015r.
Informacja CKE w formie pokazania zmian w nowym sprawdzianie
Język polski - prof. Biedzrzycki
Języki obce - dr Szpotowicz
Matematyka - prof. Semadeni

...

...

Dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły w roku 2012 - 2013
Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2012 - 2013
Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym - 2012 - 2013
Szkolny wykaz programów nauczania 2012 - 2013
Kalendarz organizacji roku szkolnego 2012 - 2013
Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2012 - 2013
Regulamin rekrutacji do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słupcy

...

...

Dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły w roku 2011 - 2012
Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym - 2013 - 2014
Szkolny wykaz programów nauczania 2011 - 2012
Kalendarz organizacji roku szkolnego 2011 - 2012
Kalendarz ferii, przerw świątecznych i egzaminów - 2011 - 2012
Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2011 - 2012
Harmonogram działań związany ze sprawdzianem szóstoklasisty

...

...

Dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły w roku 2010 - 2011
Statut Szkoły Podstawowej Nr 3 w Słupcy
Przedmiotowy System Oceniania
Regulamin oceniania z zachowania
Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2010 - 2011
Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym - 2010 - 2011
Kalendarz organizacji roku szkolnego 2010 - 2011
Kalendarz ferii, przerw świątecznych i egzaminów - 2010 - 2011
Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2010 - 2011
Dodatkowe dni wolne od zajęć edukacyjnych w r. szk. 2010 - 2011
Harmonogram działań związany ze sprawdzianem szóstoklasisty

...

...

Instrukcja pierwszego logowania do Dziennika Elektronicznego
Instrukcja dla nauczycieli
Instrukcja dla rodziców lub uczniów