Bezpieczeństwo w sieci

Bezpieczeństwo w sieci

Zapraszamy do zapoanania się ze stronami internetowymi i  materiałami szkoleniowymi, które zawierają treści dotyczące bezpieczeństwa w sieci.

Strony internetowe
Cyberbezpieczeństwo
list Minister Edukacji Narodowej
Helpline
Dzień Bezpiecznego Internetu
Fundacja Dzieci Niczyje
Dziecko w sieci - kursy e-learningowe

Sieciaki.pl

Materiały szkoleniowe

Zespół Uzaleznienia od Internetu

mat. opracowany przez E.Nowak

Bezpieczeństwo w Internecie

Informacja została przekazana przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.