Pedagog

Pani pedagog Monika Kaczmarska

"Wychowywać to kochać i wymagać. Dziecko potrzebuje niezależności stosownie do wieku, miłości i akceptacji"

L. Staff

Godziny pracy pedagoga szkolnego
w roku szkolnym 2017/2018

Poniedziałek 8:00 - 15:00
Wtorek 8:00 - 15:00
Środa 8:00 - 11:00
Czwartek 12:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 13:30

Pedagog szkolny:

mgr Monika Kaczmarska

Kontakt:

mkaczmaska@sp3slupca.pl

Gabinet pedagoga szkolnego:

301 - drugie piętro