Baza dydaktyczna

Baza dydaktyczna w SP 3 w Słupcy

Sale informatyczne

Sala informatyczna 207opiekun pracowni Zbigniew Orchowski
sala informatyczna 212
opiekun pracowni Lidia Drop


Sala teatralno multimedialna

Sala jest wykorzystywana do organizowanych przez szkolne koła przedstawień teatralnych, spotkań, pokazów i szkoleń

Multimedialna tablica służy do realizacji zajęć multimedialnych