Baza sportowa

Baza sportowa w SP 3


Sala gimnastyczna

Sala gimnastyczna

Sala gimnastyczna


Salka do gimnastyki korekcyjnej

Salka do gimnastyki korekcyjnej

Pani Ewa Szymczak prowadzi zajęcia