Logopeda

Logopeda szkolny

Godziny pracy logopedy

w roku szkolnym 2016/2017

Wtorek 12:45 - 14:15
Środa

10:45 - 11:15

12:45 - 14:15

Czwartek 12:30 - 14:00

Logopeda szkolny:

mgr Małgorzata Kaźmierowska

Konta

mkazmierowska@sp3slupca.pl

Gabinet pedagoga szkolnego:

323 - drugie piętro

Godziny pracy logopedy

w roku szkolnym 2016/2017

Poniedziałek 12:45 - 14:30
Worek

12:30 - 14:00

Środa 12:30 - 14:00
Czwartek 12:45 - 13:15

Logopeda szkolny:

mgr Natalia Olszewska

Konta

nolszewska@sp3slupca.pl

Gabinet pedagoga szkolnego:

323 - drugie piętro

Godziny pracy logopedy

w roku szkolnym 2016/2017

Poniedziałek 12:45 - 13:45
Wtorek 12:30 - 14:00
Czwartek

11:40 - 13:10

Piątek 11:45 - 12:15

Logopeda szkolny:

mgr Joanna Wojewoda

Konta

jwojewoda@sp3slupca.pl

Gabinet pedagoga szkolnego:

323 - drugie piętro