Rada Rodziców

Rada Rodziców przy SP 3 w Słupcy

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szk. 2016 - 2017