Rodzice

Informacje dla rodziców

Rodzice

W tej części naszego szkolnego serwisu możecie Państwo zapoznać się ze składem Rady Rodziców i waznymi komunikatami skierowanymi do spo?eczno?ci rodziców naszej szkoły.

Pragniemy również poinformować o ustalonych przez Radę Rodziców wysokościach składek na Komitet Rodzicielski i zasadach ich wpłat.

Wysokości składki 40 zł na rok. - wpłat dokonujemy u wychowawcy.

Jeżeli rodzic ma w naszej szkole więcej dzieci, dzieli kwotę 40 zł na poszczególne klasy, do których uczęszczają dzieci.

Kwota, która wpływa do klasy wykorzystywana jest:

  • 40 % dla klasy
  • 60 % dla szkoły

Informacja o szkolnym ubezpieczeniu

Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A.
Informacja dla rodziców
Moduł ubezpieczeniowy
Likwidacja szkody
Szczególne Warunki Ubezpieczenia Edu Plus