Koła zainteresowań

Koła zainteresowań

Zapraszamy do zapoznania się z listą kół zainteresowań i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych realizowanych w naszej szkole.

Koła zainteresowań, zajęcia wspomagające
i wspierające rozwój uczniów
w roku szkolnym 2017 - 2018