Pracownicy

Pracownicy administracji i obsługi SP3

Pracownicy

Imię i nazwisko Pełniona funkcja Adres e-mailowy
Małgorzata Wesołowska Księgowa ksiegowosc@sp3slupca.pl
Małgorzata Pietras Księgowa
Monika Przewoźna Kadrowa kadry@sp3slupca.pl
Justyna Grzeszczak Kierownik kierownik@sp3slupca.pl
Halina Górka Sekretarka sekretariat@sp3slupca.pl
Grzegorz Mielcarek Konserwator
Piotr Wisła Woźny