zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Strona główna Gmina Słupca

Konkursy przedmiotowe

11.12.2016

Jak co roku uczniowie naszej szkoĹ‚y przystÄ…pili do Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych, których organizatorem jest Wielkopolskie Kuratorium OĹ›wiaty. Dla szkóĹ‚ podstawowych przeprowadzane sÄ… konkursy z matematyki, przyrody, jÄ™zyka polskiego i jÄ™zyka angielskiego. Na etapie szkolnym w kaĹĽdym z nich moĹĽna byĹ‚o zdobyć 40 punktów, a uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 30 punktów zakwalifikowali siÄ™ do etapu rejonowego, który odbÄ™dzie siÄ™ w lutym 2017r.

Bardzo miĹ‚Ä… wiadomoĹ›ciÄ… jest zakwalifikowanie siÄ™ trojga naszych uczniów do etapu rejonowego. Z jÄ™zyka polskiego 33 punkty zdobyĹ‚a Weronika Zauer (kl. VIa), którÄ… uczy jÄ™zyka polskiego pani Urszula Balewska, drugÄ… uczennicÄ… jest Martyna Struszczyk, która uzyskaĹ‚a 31 punktów, jej nauczycielkÄ… jest pani Marlena Sufleta. Do rejonowego etapu z matematyki zakwalifikowaĹ‚ siÄ™ PaweĹ‚ Pyrzyk z wynikiem 35 punktów – uczeĹ„ pani Lilli Czechalskiej. Gratulujemy i ĹĽyczymy dojĹ›cia do wojewódzkiego finaĹ‚u!

« inne aktualno¶ci