zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Strona główna Gmina Słupca

ĹšwiÄ…teczna Paczka

11.12.2016

GrudzieĹ„ to piÄ™kny miesiÄ…c – peĹ‚en oczekiwania na tyle miĹ‚ych dni! – na MikoĹ‚ajki, na ĹšwiÄ™ta BoĹĽego Narodzenia, na ferie Ĺ›wiÄ…teczne i na Nowy Rok. W grudniu ludzie stajÄ… siÄ™ jakby milsi a w ich sercach budzi siÄ™ chęć niesienia pomocy innym, zrobienia komuĹ› niespodzianki, podarowania czegoĹ› miĹ‚ego. RównieĹĽ i my postanowiliĹ›my kontynuować ubiegĹ‚oroczny pomysĹ‚ zbierania ĹšwiÄ…tecznej Paczki dla kogoĹ› potrzebujÄ…cego. W tym celu zrobiliĹ›my wiele stroików, ozdób choinkowych, pierniczków i ciast a kaĹĽda klasa przygotowaĹ‚a swój wystÄ™p z kolÄ™dÄ… lub piosenkÄ… Ĺ›wiÄ…tecznÄ….

Po poĹ‚udniu dn. 07.12.br. rozpoczÄ…Ĺ‚ siÄ™ wspaniaĹ‚y koncert, w którym w sumie wystÄ…piĹ‚o ponad 500 uczniów i 40 nauczycieli i pracowników szkoĹ‚y. ByĹ‚o gwarnie, radoĹ›nie i wzruszajÄ…co – kaĹĽdy miaĹ‚ jakiĹ› Ĺ›wiÄ…teczny gadĹĽet, kaĹĽdy staraĹ‚ siÄ™ zaĹ›piewać najpiÄ™kniej jak umie. Widownia chwilami pÄ™kaĹ‚a w szwach, w uĹ›miechach na twarzach rodziców widać byĹ‚o zadowolenie. SÄ… wydarzenia w ĹĽyciu szkoĹ‚y, kiedy czujemy szkolne braterstwo i solidarność i wiemy, ĹĽe wszyscy gramy w jednej druĹĽynie, która nazywa siÄ™ Trójka. Koncert, dziÄ™ki któremu bÄ™dziemy mogli komuĹ› pomóc, to piÄ™kny moment dla nas wszystkich, bo uĹ›wiadamia nam jakim szczęściem jest robić coĹ› dla innych

« inne aktualno¶ci