zaloguj się   |    zarejestruj się   |    mapa strony   |

Strona główna Gmina Słupca

Szkolne obchody Święta Niepodległości

15.11.2016

11 listopada kaĹĽdego roku w caĹ‚ej Polsce obchodzone jest narodowe Ĺ›wiÄ™to – ĹšwiÄ™to NiepodlegĹ‚oĹ›ci. W tym roku uczciliĹ›my 98. RocznicÄ™ odzyskania niepodlegĹ‚oĹ›ci po 123 latach niewoli. Nad naszÄ… SĹ‚upcÄ… zaĹ‚opotaĹ‚y flagi w narodowych barwach, pod pomnikami skĹ‚adano wiÄ…zanki kwiatów, w caĹ‚ej Polsce odbywaĹ‚y siÄ™ uroczystoĹ›ci i marsze niepodlegĹ‚oĹ›ciowe. RównieĹĽ i w naszej szkole w czwartek 10 listopada odbyĹ‚ siÄ™ uroczysty apel poĹ›wiÄ™cony temu wyjÄ…tkowemu dla Polski wydarzeniu.

Na wstÄ™pie pani dyrektor powiedziaĹ‚a jak waĹĽnym w ĹĽyciu czĹ‚owieka jest poczucie wolnoĹ›ci, prawo do jÄ™zyka ojczystego, spokojne ĹĽycie w niepodlegĹ‚ej OjczyĹşnie. PrzypomniaĹ‚a teĹĽ sĹ‚owa Jana PawĹ‚a II, ĹĽe wolność nie jest nam dana na zawsze, ona jest nam zadana i dlatego musimy o niÄ… dbać, pilnować niczym zadanej pracy domowej. NastÄ™pnie uczniowie pod opiekÄ… paĹ„: Iwony Zastawy i Marty Koziorowskiej przygotowali piÄ™knÄ… część artystycznÄ…, dla której muzycznÄ… oprawÄ™ zapewniĹ‚ pan Krystian Bartczak. Wojtek Grajek z klasy III g wzorowo spisaĹ‚ siÄ™ w roli konferansjera, Alicja Majewska piÄ™knie wykonaĹ‚a piosenkÄ™ ,,W listopadzie”. SĹ‚owa uznania naleĹĽÄ… siÄ™ wszystkim artystom i ich opiekunom. Pani dyrektor podziÄ™kowaĹ‚a wszystkim uczniom za galowy strój szkolny, kotyliony w barwach narodowych przypiÄ™te do biaĹ‚ych koszul i bluzek oraz za wzorowe zachowanie podczas apelu. Na zakoĹ„czenie pan Krystian Bartczak zachÄ™ciĹ‚ wszystkich do wspólnego zaĹ›piewania dwóch piosenek patriotycznych z tamtej epoki – byĹ‚y to ,,Przybyli uĹ‚ani’ i ,,WisĹ‚a”. Wspólne Ĺ›piewanie wprowadziĹ‚o nas w radosny nastrój i sprawiĹ‚o, ĹĽe poczuliĹ›my siÄ™ szczęśliwi, ĹĽe jesteĹ›my Polakami i mamy tak piÄ™knÄ… historiÄ™. Po Ĺ›piewie pani dyrektor ĹĽyczyĹ‚a wszystkim radosnego i pogodnego ĹšwiÄ™ta NiepodlegĹ‚oĹ›ci i zachÄ™ciĹ‚a do udziaĹ‚u w jutrzejszych miejskich obchodach.

« inne aktualno¶ci